Biserica „Sf. Nicolae”

Biserica „Sf. Nicolae”


Program

Închis

Address

Bulevardul Dacia 9, Racovița 115400, Romania

Despre

Atestat ca unul dintre cele mai vechi lăcaşuri săteşti de pe râul Argeşel, biserica a fost ridicată în formă de cruce, cu o singură turlă, în 1786, de către arhimandritul Daniil, egumenul Mănăstirii Râncaciov, şi jupân Dumitraşcu Brăteanu, din Racoviţa, pe vremea domnitorului Nicolae Mavrogheni (1786-1790), mai întâi ca metoh al acestei mănăstiri.

Acestei biserici i s-au făcut în timp reparaţii și adăugiri pe la 1877, de către boierul Grigore Racoviceanu, i s-a repictat interiorul, aproape în întregime, de către Gheorghe Stănescu, care este iscălit în naos, iar uşa din scânduri groase de stejar, dintre tindă şi pronaos, a purtat mult timp urmele unor lovituri, deorece aşezământul a servit ca adăpost boierilor locali împotriva atacurilor turcilor, până ce au ridicat cula aflată la o aruncătură de băţ de lăcaş.

În forma actuală, biserica vine din 1910 și, respectiv, 1935, când i s-au făcut reparaţii din nou. A urmat apoi o lungă perioadă de de degradare, căreia i s-a pus stavilă, începând cu 1981, când la Racoviţa a devenit paroh părintele Gheorghe Chiliment, om al locului.

Photo Gallery

Alte sugestii

Biserica de Lemn „Sfinții Trei Ierarhi”

Biserica

Biserica „Sf. Gheorghe”

Biserica

Mănăstirea Vieroș

Biserica

Catedrala "Sf. Petru și Pavel"

Biserica