Fermierii din Mioveni afectați de seceta pot depune cererile pentru ajutorul financiar


Potrivit  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), fermierii care au culturi afectate de secetă pot depune, începând de joi, 3 septembrie 2020, într-un interval de 10 zile lucrătoare, cererile pentru ajutorul de stat destinat lor.
Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.148/27.08.2020, publicată în Monitorul Oficial nr 806 din data de 02.09.2020, și poate fi descărcat de pe site-ul APIA, accesând adresa www.apia.org.ro.
Cererile se depun la Centrele locale/ judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia a fost depusă Cererea unică de plată în Campania 2020.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la Centrele judeţene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.
Beneficiari:
a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepţia grupurilor de producători.
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care au înfiinţat în toamna anului 2019 următoarele culturi: - grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiţă.
Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii :
a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie inclusiv, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;
b) suprafaţa calamitată să reprezinte un procent de peste 30% din suprafaţa totală declarată în Cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
c) să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată 2020;
d) nu se afla în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 
Atenţie!!! Suprafaţa pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăși suprafaţa culturii declarate în cererea unică de plată depusă în cadrul Campaniei 2020.
Prin excepţie beneficiarii care au suprafeţe calamitate cu culturile menţionate, confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânţate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parţial, în cererea unică de plată 2020, suprafeţele calamitate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele menţionate în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.
Pentru acești beneficiari ajutorul de stat se acordă pentru suprafaţele confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafaţa declarată cu teren arabil în cererea unică de plată din Campania 2020.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
b) coordonate bancare în condiţiile în care nu se menţin coordonatele bancare existente la Cererea  unică de plată 2020.
Atenţie!!! Dacă documentul de identificare a coordonatelor bancare existent la dosarul cereri de plata depuse la APIA nu se modifică acesta rămâne valabil și pentru acordarea ajutorului de stat.

Alte sugestii

Se opreşte curentul electric în Colibași și Făget!
O NOUĂ CAMPANIE DE ECOLOGIZARE
Se suspendă activitatea Centrului de Vaccinare Racovița!
Atenție, șoferi! Au fost montate noi semne de circulație în Mioveni
Unde se face autorecenzarea asistată în orașul Mioveni. Sunt 5 puncte de lucru!