Facem apel către populație! Opriti acțiunile de igienizare a terenurilor prin ardere!


Pe teritoriul administrativ al orașului Mioveni, în ultima perioadă, s-a amplificat fenomenul de ardere necontrolată a miriştilor şi vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole. Zilnic, au loc incendii de vegetație uscată care mistuie hecatre de teren agricol și în multe cazuri flăcările se extind la fondul forestier sau chiar la locuințe, așa cum s-a întâmplat joi, la Colibași.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc de la autorități şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei!
Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente care pot avea consecinţe grave, este necesar ca cetăţenii să cunoască și să respecte următoarele prevederi generale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor
- vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) sau persoana desemnată în acest sens.
Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetăţenii sunt obligaţi:
- să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
- să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
- să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
- să anunţe imediat S.V.S.U. al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.
Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.
Nerespectarea acestor prevederi legale atrage sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite vinovate în conformitate cu H.G.R. nr. 537/ 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Alte sugestii

Se opreşte curentul electric în Colibași și Făget!
O NOUĂ CAMPANIE DE ECOLOGIZARE
Se suspendă activitatea Centrului de Vaccinare Racovița!
Atenție, șoferi! Au fost montate noi semne de circulație în Mioveni
Unde se face autorecenzarea asistată în orașul Mioveni. Sunt 5 puncte de lucru!