Achieve Project


ACHIEVE –(Awareness of Common History for Identifying and Extending

the Values of Europe )

(Conștientizare asupra istoriei commune pentru identificarea și extinderea

valorilor Europei)

PROGRAMUL: EUROPA PENTRU CETĂȚENI
AXA: ANGAJAMENT DEMOCRATIC ȘI PARTICIPARE CIVICĂ
MĂSURA: REȚELE DE ORAȘE
Proiectul îşi propune să dezvolte conştientizarea asupra identității europene prin
furnizarea de instrumente necesare pentru a se opune euroscepticismului în
creştere. În acest context, cunoașterea istoriei propriei țări capătă importanță, în
special pentru noile generaţii. Lipsa de cunoştinţe în ceea ce privește motivaţiile şi
procesele istorice-culturale care au dus la naşterea Uniunii Europene, este una
din cauzele apariției euroscepticismului.
Pentru a deveni conştienţi despre modificări teritoriale şi culturale ale propriei
țări, a ști că ţara dvs. așa cum o cunoașteți astăzi (care este tot mai mult apărată
cu atitudini naţionaliste) este rezultatul influenţelor a diferite culturi şi
înţelegerea reciprocă a diferitelor ţări, sunt toate instrumente pentru a înțelege mai
bine sensul Uniunii Europene bazate pe valori comune, mai degrabă decât ca pe
o instituţie politică rece.
Proiectul îşi propune să atragă atenţia şi curiozitatea spre teritoriile europene
implicate, pornind de la o cunoaştere aprofundată a propriei ţări. La început,
activitatea se va concentra pe învăţarea mai multor lucruri despre propriul
teritoriu şi propia ţară şi pe dobândire de cunoștințe despre alte țări implicate,
prin schimbul de experienţe şi crearea de momente pentru a considera conceptul
de identitate (sensul apartenenței la un grup, în cazul Uniunii Europene la un grup
care este diferit, dar cu valori şi interese comune). Apoi, cunoştinţele acumulate
şi reflecţiile dezvoltate, vor fi inserate într-un context European: odată identificate
punctele comune cum va fi schimbat conceptul de identitate? Care sunt cauzele
euroscepticismului? Cum ne putem opune unei imagini doar economice şi
birocratice a Europei? Pornind de la considerațiile/opiniile cetăţenilor, reţeaua are
ca scop promovarea cetăţeniei europene prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru
participarea democratică activă la nivel european (prin informarea privind
instrumentele existente şi dezvoltarea de noi metode).

Seminar ”Istoria orasului Mioveni”

În perioada 27 noiembrie - 20 decembrie 2019, Primăria Mioveni desfășoară activitățile planificate pentru prima etapă locală din cadrul proiectului ACHIEVE – AWARENESS OF COMMON HISTORY FOR IDENTIFYING AND EXTENDING THE VALUES OF EUROPE ( Conștientizare asupra istoriei comune, pentru identificarea și dezvoltarea valorilor Europei).
Acest proiect este realizat într-un parteneriat extins alături de orașeșe Zavidovici din Bosnia Herzegovina, Erdut din Croația, Cajetna din Serbia, Herceg Novi din Muntenegru și alte organizații dintre care cea mai importantă este ALDA (Asociația Europeană petru Democrație Locală) din Franța, lider de proiect fiind orașul Breganze din Italia.
Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea sentimentul identității europene pornind de la reflecția asupra istoriei comune, a artei și religiei orașelor din Europa Centrală și de Sud Est.
Activitățile locale ale primei etape cuprind:
- campanie de informare - distribuire flyere și prezentarea proiectului
- distribuire chestionare ”Eurobarometru local”
- Seminar – “Istoria orașului Mioveni”
- Expoziție de imagini “Istoria României – să ne amintim trecutul pentru a contura viitorul”.
Seminarul “Istoria orașului Mioveni” a vut loc în parteneriat cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, activitate la care au participat 75 de persoane. În perioada următoare se vor desfășura celelalte activități.
#Achieveproject #Europeforcitizens

Alte sugestii

Se opreşte curentul electric în Colibași și Făget!
O NOUĂ CAMPANIE DE ECOLOGIZARE
Se suspendă activitatea Centrului de Vaccinare Racovița!
Atenție, șoferi! Au fost montate noi semne de circulație în Mioveni
Unde se face autorecenzarea asistată în orașul Mioveni. Sunt 5 puncte de lucru!