Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional


Până pe data de 08.09.2020, Primăria orașului Mioveni, prin Direcția de Asistență Socială, desfășoară acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Potrivit unui act normativ (O.U.G. nr. 133/2020) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
–  să aibă domiciliul/reședința pe raza orașului Mioveni;
–  venitul lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (inclusiv) pentru ciclul primar și gimnazial și de 284 lei (inclusiv) pentru preșcolari;
–   să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.
–  acte de identitate ale părinților/repezentantului legal (copie);
–  documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, 
–   certificatele de naștere ale copiilor (copie);
–   certificat de căsătorie părinți (copie); certificat de deces părinte, după caz (copie);
–  acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
Cererea-declarație pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare vor fi depuse la primăria Mioveni - Direcția de Asistență Socială. Cerera se poate obține de la registratura primăriei sau se poate descărca de pe site-ul primăriei Mioveni, accesând acest link https://emioveni.ro/images/stiri/2020/cerere_tichete.pdf 
Menționăm că tichetul social, aferent unui an școlar va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și numai la unităţile/magazinele afiliate. Lista acestora va fi comunicată odată cu primirea tichetului social.
Acest proiect național se desfășoară în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Alte sugestii

ATENȚIONARE! SE FACE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE LA MIOVENI
Certificatele de cazier judiciar se eliberează și la Poliția Orașului Mioveni
Se opreşte curentul electric în Colibași și Făget!
O NOUĂ CAMPANIE DE ECOLOGIZARE
Se suspendă activitatea Centrului de Vaccinare Racovița!