Scutiri de la plata majorărilor pentru datornici


În scopul stimulării încasărilor la bugetul local, până la data de 31.03.2021, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice beneficiază de anularea majorărilor aplicate pentru neplata obligațiilor fiscale datorate către Primăria Mioveni în 2020.
Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere datornicii vor trebui:
a) să achite toate obligaţiile fiscale principale administrate de organul fiscal local, scadente (cu termen de plată împlinit) până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere inclusiv;
b) să achite majorările de întârziere  administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
c) să  depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de 31 martie 2021 inclusiv.
Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice , persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local al orașului Mioveni.
Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina de internet a instituției: www.emioveni.ro, secțiunea ,,Monitorul oficial local- hotărârile autorității deliberative- hotărâri adoptate”, sau direct la personalul responsabil din cadrul instituției , la biroul Urmărire-Venituri

Alte sugestii

SE OPREŞTE CURENTUL ELECTRIC!
Graficul de colectare a deșeurilor reciclabile
Atenţie! Se opreşte curentul electric!
Tinerii din Mioveni sunt invitați să participe la un proiect de educație civică!
”Săptămâna Europeană a Sportului” și ”Ziua Europeană a Sportului Școlar”, ediția 2021