NOMENCLATORUL STRADAL DIN MIOVENI A FOST ACTUALIZAT !


A fost actualizat nomenclatorul stradal al orașului Mioveni. Potrivit documentului, au apărut noi denumiri de străzi, s-au modificat anumite amplasamente și s-au delimitat anumite localități.
Redăm mai jos din Hotărârea cu nr. 109 din 16.07.2020:
Se completează Nomenclatorul stradal al oraşului Mioveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr.39/30.04.2015, cu următoarele denumiri de străzi:
• Aleea Marin Sorescu, situată în Racoviţa, de la intersecţia cu b-dul Dacia până la proprietatea privată cu nr. 114 din str. Nicolae Racoviceanu;
• Calea Racoviţa, situată în Racoviţa, delimitează UAT Mioveni (Racoviţa) de UAT Davideşti (satul Conţeşti);
• Str. Viitorului, situată în Clucereasa, de la intersecţia cu calea Câmpulungului până la calea ferată;
• Str. Constantin Stroe, situată în Mioveni, de la str. 7 Septembrie 1485 (poarta 8 a Uzinei Dacia) până la poarta 9;
• Str. Dealul Bisericii, situată în Racoviţa, de la intersecţia cu b-dul Dacia până la crâng;
• Str. Pascal Unguran, situată în Racoviţa, de la intersecţia cu str. Dealul Viilor până la vâlcea;
• Str. Prietenei, situată în Clucereasa, de la intersecţia cu calea Câmpulungului până la limita administrativă a UAT Mioveni cu UAT Dârmăneşti.
Se modifică amplasamentul următoarelor străzi, astfel:
La str. Automobiliştilor se adaugă artera spre str. Preot Constantin Gh. Frînculescu, de la proprietăţile cu nr.: 8A, 8B şi următoarele;
• str. Dealul Viilor, se extinde până la pădure şi se adaugă artera de la proprietăţile cu nr. 39A – 39C;
• la str. Dealul Viilor 2 se adaugă artera din spatele proprietăţilor cu nr. 24 - 36;
• la str. Primăverii se adugă artera de la proprietăţile cu nr. 14A – 14C;
La Aleea Poienii se adugă următoarele artere laterale:
• de la proprietatea cu nr. 44 se înfundă la proprietatea cu nr. 68;
• de la proprietatea cu nr. 20A se înfundă la proprietatea cu nr. 30;
• de la proprietatea cu nr. 37, 37A şi următoarele;
• de la proprietatea cu nr. 39, 39A şi următoarele;
La str. Piscul Ilinii se adaugă artera laterală, de la proprietăţile cu nr.: 28A, 30A, 30B
La str. Dinicu Golescu se adugă:
• artera laterală stadionilui (de la proprietăţile cu nr.: 71A, 71B şi următoarele)
• artera din faţa SRM TRANSGAZ;
La str. George Topârceanu se adaugă artera spre proprietăţile cu nr.: 18B şi următoarele, 19B, şi următoarele;
La str. Stejarului se adaugă artera de la proprietăţile cu nr.: 34, 34B şi următoarele, 35, 35A şi următoarele;


B-dul Dacia se introduce în nomenclator pe localităţi, astfel:
• în satul aparţinător Racoviţa: de la limita administrativă a UAT Mioveni cu UAT Ţiţeşti (satul Valea Stânii) până la blocuri (bl. M1 – bl. H1);
• în Mioveni: de la blocuri (bl. M1 – bl. H1) până la DN 73E (centura);
• în satul aparţinător Colibaşi: de la DN 73E (centura) până la podul peste râul Doamnei (cimitirul Colibaşi).

Notă: Se vor scuti de la plata cheltuielilor ocazionate de schimbarea actelor de identitate cetăţenii care locuiesc pe străzile a căror denumire a fost modificată şi ale căror imobile au fost renumerotate, cu ocazia actualizării nomenclatorului stradal.
Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina de internet a instituției: http://www.emioveni.ro, secțiunea ,,Monitorul Oficial Local- Hotărârile autorității deliberative - Hotărâri Adoptate”.

Alte sugestii

Campanie colectare ulei uzat
Evitați cozile și preveniți aglomerația de la ghișee plătind online taxele și impozitele
31 MARTIE – TERMEN LIMITĂ PENTRU PLATA IMPOZITELOR CU BONIFICAȚIA DE 10%!
PROGRAM PRELUNGIT LA TAXE ŞI IMPOZITE
Evitați cozile și preveniți aglomerația de la ghișee!