Abandonarea molozului pe domeniul public se sancţionează conform HCL nr. 150/2007


ATENȚIE! Abandonarea molozului pe domeniul public, în câmp sau lângă platformele de gunoi, se sancţionează conform HCL nr. 150/2007 cu amenzi de până 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de până la 1.500 pentru persoanele juridice. La aceste amenzi se pot adăuga și altele sancțiuni cumulate.
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni oferă servicii de colectare și transport al deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții, demolări, reparații și amenajări ale clădirilor, fie că sunt locuințe, fie spații cu altă destinație. Angajații societății vor veni și vor ridica materialele rezultate în urma lucrărilor de acest gen, contra cost, tariful pentru transportul molozului fiind de 60 lei mc (fără TVA).
Cu acest prilej, vă atragem atenția asupra faptului că, potrivit legii, pentru executarea unor lucrări de construcție sau renovare/amenajare a locuinței (incluzând lucrări de desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare sau renovare), aveți obligația să dețineți o autorizație eliberată de primărie, dar și să încheiați un contract cu o firmă autorizată pentru colectarea deșeurilor rezultate.

Alte sugestii

Finanțare europeană în valoare de peste 4 milioane de euro la Mioveni
Anunțuri false au fost lipite în scările de bloc din oraș!
Sâmbătă și Duminică, Cărțile de Identitate se eliberează în regim special!
Vineri, luni și marți se suspendă cursurile în școlile cu secții de vot!
Distribuție măști pentru pensionari cu venit minim și persoane cu handicap